Adviesaanvraag

Maak de juiste keuze voor een goede voerbak waar dagelijks voor veel geld voer doorgaat.

Wat is belangrijk om een goede keuze te maken?

  • Uitvoering van uw stal type
  • Voersoort dat u voert
  • Maar ook het type/ras varken
  • Speengewicht
  • Waar gaat uw voorkeur zelf naar uit, enz. enz.

De ene voerbak kan het beste in de hoek geplaatst worden en de andere weer juist niet. De beste keuze hoeft zeker niet de duurste uitvoering te zijn.

Een goed advies van de fabrikant met meer dan 40 jaar ervaring kost en verplicht u tot niets maar het helpt u wel om een goede en een financiële gezonde keuze te maken.

Als u onderstaand formulier invult dan krijgt u binnen 1 werkdag uw beste keuze met de richtprijs van een of meerdere types bakken eventueel aangevuld met drinkers retour gestuurd.

Wij maken u erop attent dat wij de persoonsgegevens die u ons bij het invullen van het formulier Adviesaanvraag verstrekt, zullen verwerken op de manier zoals wij die in onze privacyverklaring hebben omschreven. Wij verwijzen u graag naar www.verba.nl/privacy-statement voor meer informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens en de rechten die u heeft.

Gaat het om een nieuwbouw / renovatie project?

Vleesvarkens
dieren

Totaal aantal afdelingen

Aantal rijen per afdeling

Aantal hokken per rij in de afdeling

Afmeting elk hok

Aantal dieren per hok

M² per dier

Speengewicht

Type/ras varken

Omschrijf hieronder zo goed mogelijk hoe uw vloeruitvoering er uit komt te zien

De voersoort die we gaan voeren is: kruimel / korrel / meel / aantal % CCM bijgemengd / brijvoer / combinatie brijvoer/droogvoer.

Gaat u bouwen met de Vamil regeling en wilt u gebruik maken van de punten die meetellen met de voerbakken?

Ja
Nee
Weet nog niet

Gaat u bouwen volgens een “beter leven” concept?

Ja
Nee
Weet nog niet

U hebt de site gezien en waar gaat uw eigen voorkeur naar uit?

Met welk type voerbak werkt u nu al?

Op welk type voerbak komen de biggen als ze naar de vleesvarkenstal overgaan?

Wilt u bezoek aan huis om een en ander nog toe te lichten?

Ja
Nee
Weet nog niet

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor Metaalwarenbedrijven, gedeponeerd te Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Copyright 2019 L. Verbakel BV