Adviesaanvraag

Gaat het om een nieuwbouw / renovatie project?

Vleesvarkens
dieren

Totaal aantal afdelingen

Aantal rijen per afdeling

Aantal hokken per rij in de afdeling

Afmeting elk hok

Aantal dieren per hok

M² per dier

Speengewicht

Type/ras varken

Omschrijf hieronder zo goed mogelijk hoe uw vloeruitvoering er uit komt te zien

De voersoort die we gaan voeren is: kruimel / korrel / meel / aantal % CCM bijgemengd / brijvoer / combinatie brijvoer/droogvoer.

Gaat u bouwen met de Vamil regeling en wilt u gebruik maken van de punten die meetellen met de voerbakken?

Ja
Nee
Weet nog niet

Gaat u bouwen volgens een “beter leven” concept?

Ja
Nee
Weet nog niet

U hebt de site gezien en waar gaat uw eigen voorkeur naar uit?

Met welk type voerbak werkt u nu al?

Op welk type voerbak komen de biggen als ze naar de vleesvarkenstal overgaan?

Wilt u bezoek aan huis om een en ander nog toe te lichten?

Ja
Nee
Weet nog niet

Voornaam

Achternaam

Adres

Postcode

Plaats

E-mailadres

Telefoonnummer

Op al onze offertes, op alle opdrachten aan ons en op alle met ons gesloten overeenkomsten zijn toepasselijk de Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden voor Metaalwarenbedrijven, gedeponeerd te Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, zoals deze luiden volgens de laatstelijk aldaar neergelegde tekst. De leveringsvoorwaarden worden u op verzoek toegezonden.

Copyright 2020 L. Verbakel BV